Octobre 2022

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
samedi 01/10
dimanche 02/10
lundi 03/10
mardi 04/10
 • 19:00 – 21:00 JCE - PAM
  JCE - PAM
  19:00 – 21:00
  Se reproduit mensuellement
mercredi 05/10
jeudi 06/10
 • 19:00 – 22:00 JCE - Formations fondamentales
 • 19:00 – 20:30 JCEF - Webinaire Evaluer ses actions de communication externe
vendredi 07/10
samedi 08/10
dimanche 09/10
lundi 10/10
mardi 11/10
 • 19:00 – 22:30 JCE - Soirée partenaires
mercredi 12/10
jeudi 13/10
vendredi 14/10
samedi 15/10
dimanche 16/10
lundi 17/10
mardi 18/10
mercredi 19/10
jeudi 20/10
 • Toute la journée JCEF - Congrès National
vendredi 21/10
 • Toute la journée JCEF - Congrès National
samedi 22/10
 • Toute la journée JCEF - Congrès National
dimanche 23/10
 • Toute la journée JCEF - Congrès National
lundi 24/10
mardi 25/10
mercredi 26/10
jeudi 27/10
vendredi 28/10
samedi 29/10
dimanche 30/10
lundi 31/10
 • Toute la journée JCI - Congrès mondial

Novembre 2022

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
mardi 01/11
 • Toute la journée JCI - Congrès mondial
mercredi 02/11
 • Toute la journée JCI - Congrès mondial
jeudi 03/11
 • Toute la journée JCI - Congrès mondial
vendredi 04/11
 • Toute la journée JCI - Congrès mondial
samedi 05/11
 • Toute la journée JCI - Congrès mondial
dimanche 06/11
lundi 07/11
mardi 08/11
 • 19:00 – 21:00 JCE - PAM
mercredi 09/11
jeudi 10/11
vendredi 11/11
samedi 12/11
dimanche 13/11
lundi 14/11
mardi 15/11
mercredi 16/11
jeudi 17/11
 • 19:00 – 23:00 JCE - Rencontre mensuelle
vendredi 18/11
samedi 19/11
dimanche 20/11
lundi 21/11
mardi 22/11
 • Toute la journée JCE - Parlementreprise
mercredi 23/11
jeudi 24/11
vendredi 25/11
samedi 26/11
 • Toute la journée JCEF - Bootcamp
dimanche 27/11
 • Toute la journée JCEF - Bootcamp
lundi 28/11
mardi 29/11
mercredi 30/11

Décembre 2022

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
jeudi 01/12
vendredi 02/12
samedi 03/12
dimanche 04/12
lundi 05/12
mardi 06/12
 • 19:00 – 21:00 JCE - PAM
  JCE - PAM
  19:00 – 21:00
  Se reproduit mensuellement
mercredi 07/12
jeudi 08/12
vendredi 09/12
samedi 10/12
 • Toute la journée JCE - Congrès régional
dimanche 11/12
lundi 12/12
mardi 13/12
 • 19:00 – 23:00 JCE - Assemblée Générale Elective
mercredi 14/12
jeudi 15/12
vendredi 16/12
samedi 17/12
dimanche 18/12
lundi 19/12
mardi 20/12
mercredi 21/12
jeudi 22/12
vendredi 23/12
samedi 24/12
dimanche 25/12
lundi 26/12
mardi 27/12
mercredi 28/12
jeudi 29/12
vendredi 30/12
samedi 31/12

Janvier 2023

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
dimanche 01/01
lundi 02/01
mardi 03/01
 • 19:00 – 21:00 JCE - PAM
  JCE - PAM
  19:00 – 21:00
  Se reproduit mensuellement
mercredi 04/01
jeudi 05/01
vendredi 06/01
samedi 07/01
dimanche 08/01
lundi 09/01
mardi 10/01
mercredi 11/01
jeudi 12/01
vendredi 13/01
samedi 14/01
dimanche 15/01
lundi 16/01
mardi 17/01
mercredi 18/01
jeudi 19/01
vendredi 20/01
samedi 21/01
dimanche 22/01
lundi 23/01
mardi 24/01
mercredi 25/01
jeudi 26/01
vendredi 27/01
samedi 28/01
dimanche 29/01
lundi 30/01
mardi 31/01

Février 2023

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
mercredi 01/02
jeudi 02/02
vendredi 03/02
samedi 04/02
dimanche 05/02
lundi 06/02
mardi 07/02
 • 19:00 – 21:00 JCE - PAM
  JCE - PAM
  19:00 – 21:00
  Se reproduit mensuellement
mercredi 08/02
jeudi 09/02
vendredi 10/02
samedi 11/02
dimanche 12/02
lundi 13/02
mardi 14/02
mercredi 15/02
jeudi 16/02
vendredi 17/02
samedi 18/02
dimanche 19/02
lundi 20/02
mardi 21/02
mercredi 22/02
jeudi 23/02
vendredi 24/02
samedi 25/02
dimanche 26/02
lundi 27/02
mardi 28/02

Mars 2023

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
mercredi 01/03
jeudi 02/03
vendredi 03/03
samedi 04/03
dimanche 05/03
lundi 06/03
mardi 07/03
 • 19:00 – 21:00 JCE - PAM
  JCE - PAM
  19:00 – 21:00
  Se reproduit mensuellement
mercredi 08/03
jeudi 09/03
vendredi 10/03
samedi 11/03
dimanche 12/03
lundi 13/03
mardi 14/03
mercredi 15/03
jeudi 16/03
vendredi 17/03
samedi 18/03
dimanche 19/03
lundi 20/03
mardi 21/03
mercredi 22/03
jeudi 23/03
vendredi 24/03
samedi 25/03
dimanche 26/03
lundi 27/03
mardi 28/03
mercredi 29/03
jeudi 30/03
vendredi 31/03

Avril 2023

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
samedi 01/04
dimanche 02/04
lundi 03/04
mardi 04/04
 • 19:00 – 21:00 JCE - PAM
  JCE - PAM
  19:00 – 21:00
  Se reproduit mensuellement
mercredi 05/04
jeudi 06/04
vendredi 07/04
samedi 08/04
dimanche 09/04
lundi 10/04
mardi 11/04
mercredi 12/04
jeudi 13/04
vendredi 14/04
samedi 15/04
dimanche 16/04
lundi 17/04
mardi 18/04
mercredi 19/04
jeudi 20/04
vendredi 21/04
samedi 22/04
dimanche 23/04
lundi 24/04
mardi 25/04
mercredi 26/04
jeudi 27/04
vendredi 28/04
samedi 29/04
dimanche 30/04

Mai 2023

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
lundi 01/05
mardi 02/05
 • 19:00 – 21:00 JCE - PAM
  JCE - PAM
  19:00 – 21:00
  Se reproduit mensuellement
mercredi 03/05
jeudi 04/05
vendredi 05/05
samedi 06/05
dimanche 07/05
lundi 08/05
mardi 09/05
mercredi 10/05
jeudi 11/05
vendredi 12/05
samedi 13/05
dimanche 14/05
lundi 15/05
mardi 16/05
mercredi 17/05
jeudi 18/05
vendredi 19/05
samedi 20/05
dimanche 21/05
lundi 22/05
mardi 23/05
mercredi 24/05
jeudi 25/05
vendredi 26/05
samedi 27/05
dimanche 28/05
lundi 29/05
mardi 30/05
mercredi 31/05

Juin 2023

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
jeudi 01/06
vendredi 02/06
samedi 03/06
dimanche 04/06
lundi 05/06
mardi 06/06
 • 19:00 – 21:00 JCE - PAM
  JCE - PAM
  19:00 – 21:00
  Se reproduit mensuellement
mercredi 07/06
jeudi 08/06
vendredi 09/06
samedi 10/06
dimanche 11/06
lundi 12/06
mardi 13/06
mercredi 14/06
jeudi 15/06
vendredi 16/06
samedi 17/06
dimanche 18/06
lundi 19/06
mardi 20/06
mercredi 21/06
jeudi 22/06
vendredi 23/06
samedi 24/06
dimanche 25/06
lundi 26/06
mardi 27/06
mercredi 28/06
jeudi 29/06
vendredi 30/06

Juillet 2023

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
samedi 01/07
dimanche 02/07
lundi 03/07
mardi 04/07
 • 19:00 – 21:00 JCE - PAM
  JCE - PAM
  19:00 – 21:00
  Se reproduit mensuellement
mercredi 05/07
jeudi 06/07
vendredi 07/07
samedi 08/07
dimanche 09/07
lundi 10/07
mardi 11/07
mercredi 12/07
jeudi 13/07
vendredi 14/07
samedi 15/07
dimanche 16/07
lundi 17/07
mardi 18/07
mercredi 19/07
jeudi 20/07
vendredi 21/07
samedi 22/07
dimanche 23/07
lundi 24/07
mardi 25/07
mercredi 26/07
jeudi 27/07
vendredi 28/07
samedi 29/07
dimanche 30/07
lundi 31/07

Août 2023

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
mardi 01/08
 • 19:00 – 21:00 JCE - PAM
  JCE - PAM
  19:00 – 21:00
  Se reproduit mensuellement
mercredi 02/08
jeudi 03/08
vendredi 04/08
samedi 05/08
dimanche 06/08
lundi 07/08
mardi 08/08
mercredi 09/08
jeudi 10/08
vendredi 11/08
samedi 12/08
dimanche 13/08
lundi 14/08
mardi 15/08
mercredi 16/08
jeudi 17/08
vendredi 18/08
samedi 19/08
dimanche 20/08
lundi 21/08
mardi 22/08
mercredi 23/08
jeudi 24/08
vendredi 25/08
samedi 26/08
dimanche 27/08
lundi 28/08
mardi 29/08
mercredi 30/08
jeudi 31/08

Septembre 2023

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
vendredi 01/09
samedi 02/09
dimanche 03/09
lundi 04/09
mardi 05/09
 • 19:00 – 21:00 JCE - PAM
  JCE - PAM
  19:00 – 21:00
  Se reproduit mensuellement
mercredi 06/09
jeudi 07/09
vendredi 08/09
samedi 09/09
dimanche 10/09
lundi 11/09
mardi 12/09
mercredi 13/09
jeudi 14/09
vendredi 15/09
samedi 16/09
dimanche 17/09
lundi 18/09
mardi 19/09
mercredi 20/09
jeudi 21/09
vendredi 22/09
samedi 23/09
dimanche 24/09
lundi 25/09
mardi 26/09
mercredi 27/09
jeudi 28/09
vendredi 29/09
samedi 30/09